Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Trumf

Antal spelare: 3

Antal kort: 20. Man spelar med tio till och med ess i varje färg.

Given: Varje spelare ska ha 6 kort. Resterande två kort är Chansen.

Kortens värde: Följande sex kort är alltid trumf, s k fasta trumf: klöver dam, spader dam, samt de fyra knektarna. övriga kort har sedvanlig rangordning med essen högst. Dessutom har korten vid spelets slut och vid poängsammanräkningen olika poängvärde efter den här tabellen: ess = 11 poäng dam = 3 poäng tia = 10 poäng knekt = 2 poäng kung = 4 poäng

Det här går spelet ut på: Att ta stick med så många värdekort som möjligt. Det finns totalt 120 poäng att spela om.

Spelregler: En budgivningsomgång inleder spelet. Det finns fem olika bud att välja mellan: "pass", "spel", "spel utan chans", "alla", samt "alla utan chans". Bjuder du "pass", får du inte ta något spel. Bjuder du "spel", ska du ta exakt 3 stick. Du får då också möjlighet att ersätta två av dina kort med chanskorten. l budet "spel utan chans" ska du också ta precis 3 stick men du måste klara dig utan chanskorten. Bjuder du "alla", ska du ta alla sticken, men du får använda chanskorten. l "alla utan chans" ska du ta alla stick utan chanskorten. Vid rundpass blir det omgiv. Du måste hela tiden bjuda över ett tidigare bud. Kan du inte det, bjuder du "pass". Om mer än en skulle ha rätt till chanskorten, enligt budreglerna, är det den som bjudit högst som får använda dem. Nå, vad har det då för betydelse vad du bjuder?

Olika bud har olika värde: För hemgång i pass får du 1 poäng För hemgång i spel 1 poäng För hemgång i spel utan chans 5 poäng För hemgång i alla 10 poäng För hemgång i alla utan chans 15 poäng.

Trumffärgerna: Spelet har alltså sex fasta trumfkort. Men spelföraren ska bestämma vilken färg som dessutom ska vara trumffärg. Det betyder att det förutom de sex fasta trumfkorten finns ett antal trumfkort i den bestämda trumffärgen. Den som bjudit högst blir spelförare och får spela ut. De två andra ska nu gadda ihop sig och spela mot denne men samtidigt spela för sin egen hemgång. Varje spelare har nämligen möjlighet att gå hem i det bud han avgivit.

Chanskorten använder du så här: ta upp dem, ersätt två av dina egna kort med dem och lägg undan de kasserade. Vid poängsammanräkningen får spelföraren tillgodoräkna sig också de båda kasserade korten.

Observera: den som går hem i "pass" får inte tillgodoräkna sig några kortpoäng, bara hemgångspoäng. Du måste vidare alltid följa färg och får alltså inte lov att ta till trumf förrän du är renons i en färg.

För trumfen gäller följande: ett trumf av högre valör slår ett av lägre, ett senare lagt trumf av en viss valör slår ett tidigare lagt trumf av samma valör. Högst poäng efter 10 omgångar vinner.Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult

If you want the appearance from the fluted hublot replica uk after that you will most likely adore the appearance from the Rolex Sky-Dweller. The actual accuracy machine made as well as refined instances tend to be perfect, as well as describing is actually fake rolex sale beautiful. There's, obviously, the actual "controversial" component of the actual rolex replica that is the actual call style something which individuals adore or even do not. I have in no way experienced how the rolex replica uk had been a good excessively stunning style, however I have because arrived at truly regard this because of its practical components. The actual problems for most of us would be the rolex replica along with the skeletonized fingers. The actual integration from the yearly diary tag heuer replica sale smart since the 30 days sign is really a eye-port on the exterior from the the actual respectively figures hr sign.

Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3