Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Cribbage

Antal spelare: 2.

Antal kort: 52, ingen joker.

Given: 6 kort till varje spelare, resten av leken läggs med baksidorna uppåt i en hög mitt på bordet. Detta är talongen, som i och för sig inte kommer till någon större användning förrän vid nästa giv, men sedan spelarna sakat 2 kort var från sina händer, vänder given upp salongens översta kort och lägger det med bildsidan uppåt. Det kortet kallas startern.

Kortens värde: Kungarna är högst, essen lägst. Varje kort har ett s k prickvärde. Tvåorna till tiorna har prickvärde 2-10, essen är värda 1 och de klädda korten 10. Färgerna har ingen betydelse.

Det här går spelet ut på: Att dels under spelets gång, dels efter varje omgångs slut ta poäng på s k cribbage-kombinationer. Cribbage-kombinationerna Femton: Det är en kombination som helt enkelt består av två eller flera kort vars prickvärde tillsammans utgör 15. Du får bilda femton-kombinationen så många gånger som helst med dina kort och du får använda samma kort mer än en gång. Enda förutsättningen är att minst ett kort ska vara nytt i varje kombination.

Exempel: Du kan kombinera med knekt-sexa-femma-fyra-tvåa. Det ger dig två stycken Femton. Dels knekt-femma som ju blir 10+5=15, dels sexa-femma-fyra som ju också blir Femton. Par: Två lika kort är ett par. Tretal: Tre lika kort är ett tretal Fyrtal: Fyra lika kort är ett fyrtal Sekvens: En valörföljd med minst 3 kort är en sekvens. Precis som när det gällde Femton, kan ett kort ingå i mer än en sekvens.

Exempel: Du kan kombinera med följande kort knekt- tia-tia-nia-nia. Det ger dig faktiskt hela fyra sekvenser så här: knekten - första tian - första nian knekten - första tian - andra nian knekten - andra tian - första nian knekten - andra tian - andra nian Flush: Alla kort du kan kombinera i en sekvens har samma färg. För de här kombinationerna får du poäng vid sammanräkningen efter omgångens slut. Men du får också poäng för dessa kombinationer under spelets gång. Under spelets gång får du därtill poäng för följande: a) trettioett - du spelar ut ett kort så att pricksumman blir 31; b) sistan - du spelar sista kortet i en omgång. Cribbage - kombinationernas poängvärden Femton 2 poäng Par 2 poäng Tretal 6 poäng Fyrtal 12 poäng Sekvens 1 poäng per kort Flush 1 poäng Trettioett 2 poäng Sistan 1 poäng

Spelregler: Innan själva spelet börjar, ska du och din motspelare saka 2 kort var. Dessa kort läggs med baksidorna upp i en särskilt liten hög för sig på bordet. Korten kallas krubban, som vid poängsammanräkningen efter omgången utgör en hand för sig. Det är givens extra hand. Eventuella poäng i krubban tillfaller given, och som regel finns det alltid poäng att hämta. Att saka två av sina kort i en besvärlig valsituation kan ju för givens del innebära att han lägger de båda korten i krubban. Då får han ju senare tillgodoräkna sig poängvärdet av dem, trots att de är sakade. När ni sakat era båda kort, vänder given upp talongens översta kort. Det som kallas startern. (Se under rubriken "Given"). Det här kortet har ingen betydelse under själva spelets gång, men vid sammanräkningen efter omgångens slut får startern kombineras med de fyra kort som du har på handen. Startern får också kombineras med din motspelares hand. Startern används alltså av båda spelarna. Inte nog med det, startern kombineras också med korten i krubban. Nu förstår du varför det är fem kort i våra exempel, trots att du ju i realiteten bara har fyra kort på handen. Nu börjar vi spela. Du sitter i förhand och spelar ut ett valfritt kort. Färgerna har ingen betydelse och det handlar inte om att ta stick. Du och din motspelare lägger ut era kort framför er med bildsidorna uppåt under spelets gång. Samma kort ska ju användas vid poängsammanräkningen efter omgångens slut. Vad det handlar om är att lägga ut kort vars pricktal inte får gå över 31. Du börjar och lägger ut en trea. Samtidigt räknar du högt: - Tre! Din motspelare lägger en dam och säger följaktligen: - Tretton! Sedan är det din tur igen och du har den goda turen att ha en tvåa. Du säger: - Femton! och antecknar omedelbart 2 poäng i ditt protokoll. Din motspelare har en tvåa också, lägger ut den och säger: - Sjutton! samt antecknar sig för 2 poäng i protokollet, eftersom han därigenom fick ett par. Hade du då haft en tvåa till, kunde du naturligtvis lagt ut den och sagt: - Nitton! och noterat 6 poäng för triss i protokollet ... osv. An en gång: vad det handlar om är att lägga ut kort vars pricktal inte får gå över 31. Den som kan lägga ut ett kort så att han prickar 31, han får poäng enligt tabellen. Men har du spelat ut ett kort så att din motspelare inte kan lägga något kort utan att överstiga 31, då måste han stoppa. Och du får fortsätta. Spelet pågår till dess ni båda har spelat ut så många kort ni kan. Det händer ibland att ingen kan fortsätta. Du har t ex spelat ut ett kort som ger pricksumman 26. Din motspelare kan inte gå vidare, själv har du för högt kort för att lägga ut. Och det är inte så att du får, så att säga, börja om från början, när din motspelare kör fast. Är pricksumman 26 så är den det, även för dig. Och då är omgången slut. Korten som ni har kvar på handen, lägger ni då till de utspelade och de får användas vid poängsammanräkningen efter omgångens slut. Tycker du detta verkar egendomligt, så är förklaringen den, att spelet har två poängsamlingsnivåer: 1) under spelets gång; 2) efter omgångens slut. Det eller de kort som du får kvar på handen har inte kunnat ge dig poäng under spelets gång, men de ska fortfarande ha möjlighet att ge dig poäng efter omgångens slut.

Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3