Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Beredskap

Antal spelare: 2-8

Antal kort: 52, ingen joker

Given: Det finns många varianter på det här spelet och alla har sitt ursprung i given. Låt oss för enkelhets skull utgå från att man i första given delar ut samtliga kort och att spelarna är 4. Det betyder alltså 13 kort till var och en. l andra given får då spelarna 12 kort, i tredje 11 kort o s v ner till 1 kort. Där vänder man och ger giv efter giv ytterligare ett kort till spelarna. Sista given omfattar alltså återigen 13 kort till var och en.

Kortens värde: Essen är högst, tvåorna lägst.

Det här går spelet ut På: Att bjuda det antal stick man tror sig om att kunna ta och sedan efter Whist principer ta hem bjudna stick.

Spelregler: Var och en bestämmer själv hur många stick han kan ta. Förhand börjar budgivningen, men den som sitter sist får inte lov att bjuda det antal stick, som gör att summan av de bjudna sticken blir lika med summan av möjliga stick. Exempel: Det är fyra spelare runt bordet, 13 kort är utdelade till var och en. Förhand bjuder 4 stick, näste man 1 stick, tredje man bjuder 5, vilket betyder att siste man inte får lov att bjuda 3. Oavsett vad han tror sig om att kunna ta, så måste han bjuda mer eller mindre än 3. Han har naturligtvis också rätt att bjuda noll. När budgivningen är klar, börjar spelet och det följer de sedvanliga  principerna för Whist. Du måste alltid följa färg, och eftersom det inte finns någon trumf. så måste du saka om du blir renons i en färg. Du måste ta hem exakt det antal stick du bjud varken fler eller färre.

I protokollet står varje spelares namn efter varandra. Under varje namn skrivs det bjudna antalet stick. När varje spel är slut stryker man över poängen för de som inte gått hem, medan de som tagit exakt det antal stick de bjudit får en 1:a framför sina noterade bud. Har du bjudit 3 och gått hem, får du alltså 13. Högsta sammanlagda poäng vinner.

Varianter: Det finns alltså många olika varianter på spelet. Man kan börja spela från 10 kort till var och en, man kan i förväg dra ett kort som visar vilken trumf man ska ha. Spelar man med trumf, gäller givetvis regeln att man måste följa färg, men när man saknar kort i en färg, då får man ta med trumf.

Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3