Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Samba

Det här spelet är en vidareutveckling av det populära Canasta. Samma regler gäller, men det spelas med tre kortlekar i stället för två. Därigenom kommer det att bli många fler kombinations-möjligheter och därtill mycket högre poäng. Vi ger er reglerna för Samba genom att utgå från att ni kan spela Canasta. Vi tar alltså bara upp de regler som är annorlunda.

Antal spelare: 2-6 (är ni färre eller fler än 4 deltagare spelas Samba som individuellt spel).

Antal kort: 3 lekar med tillsammans 6 jokrar.

Given: Varje deltagare ska ha 15 kort.

Kortens värde: samma som i Canasta.

Det här går spelet ut på: som Canasta.

Så här spelar ni: Se nedanstående uppställning över regler som skiljer sig från Canastaspelets. Varje spelare drar 2 kort från talongen, men sakar bara 1.  En Canasta får aldrig bestå av fler än 2 oäkta kort. Högen får aldrig tas med ett äkta och ett oäkta kort det krävs alltid minst 2 kort av samma valör som det som spelats ut av föregående spelare. Högen får inte tas om det översta kortet i högen enbart ska användas till att läggas till en redan avslutad eller färdigbyggd Canasta. Däremot är det tillåtet att påbörja en ny Canasta i samma valör som en som tidigare är färdigbyggd. Det handlar i det här spelet om att komma till 10 000 poäng. Det krävs 2 Canastor för att du ska få gå ut.  Det är andra minimipoäng för öppning och andra bonuspoäng, se nedan. Och så är det den stora, stora skillnaden! l Samba bygger du inte enbart Canasta, du kan också bygga en Samba. I Canasta får du ju bara lägga ut kombinationer av valörer och äkta kort d v s du kan lägga ut ett antal åttor och kombinera dem med tvåor eller jokrar. l Samba kan du också lägga ut 3 eller flera kort i följd, t ex fyra-femma-sexa-sjua i blandade färger. En sådan påbörjad sekvens kan du och din partner sedan bygga vidare på med åtta-nia-tia. Lyckas ni med att få minst 7 kort i sekvens, då har ni en Samba. Men en Samba kan aldrig kombineras med ett oäkta kort. l en Samba ska alla kort vara äkta. Det förklarar varför en Samba får så hög bonuspoäng. I Samba kan du också bygga följder. Hur mycket du måste lägga ut på bordet för att kunna öppna, bestäms av hur många poäng du har, se tabellen nedan:

öppningspoäng
Minus     15 poäng
0 till 1 495     50
1 500 till 2 995     90
3 000 till 6 955     120
7 000 eller mera     150

När du räknar ihop dina poäng i Samba, ska du gå efter dessa tabeller:

Bonuspoäng
Utgång  200 poäng
Röd trea  100
Alla sex röda treor  1000
Akta Canasta  500
Oäkta Canasta  300
Samba  1500Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3