Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Stopp

Antal spelare: 3-6.

Antal kort: 52, ingen joker

Given: Varje spelare ska ha 6 kort. övriga kort läggs åt sidan.

Kortens värde: Essen är högst och tvåorna lägst.

Det här går spelet ut på: Att så fort som möjligt bli av med sina kort. Spelet går i flera ronder och det är varje spelares insats som bestämmer hur långt spelet blir.

Spelregler: Varje spelare ska från början ha lika många spelmarker, ören eller tändstickor. Låt oss för enkelhetens skull anta att varje spelare har 15 tändstickor. Spelet pågår till dess en enda spelare sitter med den totala insatsen. Du blir av med tändstickor efter varje runda genom att du blir tvungen att lägga så många tändstickor i potten, som du har kort kvar på handen när rundan är slut. Vi utgår nu från att du sitter i förhand. Då spelar du ut genom att lägga ett av dina kort rättvänt framför dig på bordet. Spelaren till vänster om dig ska nu försöka sticka genom att lägga ett högre kort i samma färg. Kan han inte det, måste han säga stopp och nästa spelare får chansen att sticka. Hela tiden gäller det att du måste bekänna färg. När någon lägger ut ett kort som ingen spelare kan sticka, får han vända bort korten i det här sticket, d v s han vänder korten och lägger dem åt sidan. De är nu ute ur spelet. Därefter fortsätter samma spelare med att spela ut ett nytt kort. När du blir av med alla dina kort är du ute ur spelet. Är du den som först blir av med dina kort, har du vunnit rundan. Huvudsaken är att du inte blir sittande med kort på handen, när rundan är slut. Och när är den det? Ja, om du spelar ut ditt sista kort och ingen kan sticka det, då får alla räkna sina kort och betala en tändsticka för varje kort till potten. Men är det så att någon kan sticka över ditt sista kort, ja, då fortsätter förstås spelet till dess den situationen uppstår, att det inte längre går att sticka. Det kan alltså inträffa att det av fem, sex spelare från början blir två spelare kvar som gör upp om vem som blir sist i rundan.

Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3