Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Bismarck

Antal spelare: 3

Antal kort: 52, ingen joker

Given: Alla kort, utom fyra fördelas lika mellan spelarna. De fyra sista korten i leken läggs ut på bordet med bildsidorna uppåt. Varje spelare har i det här spelet alltså 16 kort.

Kortens värde: Det vanliga, Esset är högst, tvåan är lägst.

Det här går spelet ut På: Principen är densamma som i t ex Whist. Det gäller att antingen ta så många spel som möjligt (i spel) eller att ta så få som möjligt (i pass). Spelet är individuellt.

Spelregler: Varje omgång går i tre ronder. l första spelar man "trumf", i andra "spel" och i tredje ronden "pass". Såväl i "trumf" som i "spel" gäller det att ta så många stick som möjligt och i "pass" alltså så få stick som möjligt. Det först utlagda av de fyra korten på bordet, bestämmer i rond ett vilken färg som blir trumf. Men också i ronderna två och tre ska korten läggas upp. Det är nämligen så, att förhand har rätt att ta upp de fyra korten på sin hand. Därefter ska han, efter att ha behållit något av korten eller alla, lägga tillbaka fyra valfria kort som därmed är ute ur spelet. Ingen får se dessa fyra kort. Förhand har alltså den favören att han kan förbättra sin hand med hjälp av de fyra korten. Detta gäller i alla tre ronderna. Men är detta inte orättvist? Hur ska de andra spelarna ha någon chans mot förhand, när denne får sådana favörer? I slutänden blir det rättvist. Förhand måste nämligen ta fler spel (i "pass" färre spel) än övriga spelare. Vi ska strax återkomma till poängberäkningen. När förhand lagt tillbaka fyra kort, börjar spelet. Förhand spelar ut och nu gäller traditionella Whist-regler. Man måste bekänna färg, det finns inget trumftvång, d v s om du inte har den utspelade färgen, har du rätt att ta med trumf, men det är inget tvång. Däremot måste du naturligtvis följa färg, om trumf spelas ut. Den som tar hem ett stick, spelar ut nästa kort. l rond ett och två ska förhand ta minst 8 stick för att gå hem, de två andra spelarna ska ta minst 4 var. Varje stick över dessa minimigränser ger 1 poäng i protokollet. Den tredje ronden skiljer sig från de två första genom att det nu handlar om att ta så få spel som möjligt. Reglerna är desamma, du måste alltså hela tiden bekänna färg, men det finns ingen trumf. Förhand ska i den här ronden kvittera favören av att ha fått ta upp korten från bordet med att ta bara 4 stick, medan de övriga spelarna får ta 6 stick. Varje stick under dessa maximi-gränser belönas med 1 poäng i protokollet.

Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3