Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Komet

Antal spelare: 3-8

Antal kort: 52, ingen joker, men vissa kort ur en andra kortlek.

Given: Samtliga kort delas ut. Det spelar ingen roll om någon skulle få ett eller annat kort mer än de övriga. Alla deltagarna måste vara givare lika många gånger. Men innan korten delas ut, ska du göra tre saker: 1) plocka fram ruter äss, ruter kung, ruter dam, ruter knekt, och ruter tio ur en annan kortlek; 2) lägg ut de här ruterkorten som en stjärna mitt på bordet - korten kallas för värdekort; 3) lägg ut tändstickor som insats på värdekorten efter det här systemet: 5 stickor på ässet, 4 på kungen, 3 på damen, 2 på knekten och 1 sticka på tian.

Kortens värde: det vanliga, d v s essen är högst, tvåorna lägst. Färgerna har sinsemellan ingen rangordning.

Det här går spelet ut på: Det gäller att först bli av med sina kort samtidigt som man ska försöka lägga ut kort som motsvarar värdekorten på bordet.

Spelregler: Förhand spelar ut ett kort i valfri färg. Den spelare som har det därnäst högsta kortet i färgen spelar ut det, därefter lägger den spelare som har det därpå följande högre kortet ut det o s v. Efter en stund blir det stopp, d v s det går inte att spela längre. Den som lägger ut esset i den spelade färgen, har lagt ut ett av spelets självklara stoppkort. Så snart någon lagt ut ett stoppkort, får denne fortsätta med ett nytt kort i valfri färg. Men efter en stunds spel kommer det att finnas ganska många naturliga stoppkort.  Så här ska korten läggas ut.

Exempel: Du spelar ut en klöver sexa. När det spelet gått till stopp vid esset, har ju klöver femman blivit den färgens naturliga stoppkort. Det finns ett kort, som är stoppkort från allra första början. Det är ruter nian. Det kortet får du lov att lägga ut när helst du så önskar, oavsett vilken färg som spelats. Och därefter får du spela ut ett nytt valfritt kort. Och hur vinner man då? Jo, det gäller ju att så snabbt som möjligt bli av med sina kort på handen. När du blivit av med dem, får nämligen de övriga spelarna betala lika mänga tändstickor till dig som de har kort på handen. 1 sticka för varje kort alltså. Om någon fortfarande sitter med ruter nio på handen, får han betala 2 stickor per kort. Flest stickor när alla partier är slutspelade har vunnit. Det är det ena sättet att vinna på. Det andra sättet består i att du under spelets gång lägger ut kort som motsvarar dem som ligger utlagda i stjärnan mitt på bordet. För varje sådant kort får du nämligen ta hem den utlagda insatsen på respektive värdekort. Observera! När ruter nian är spelad då upphör möjligheten att få hämta hem insatserna på värdekorten. Den här ruter nian är alltså ett mycket oberäkneligt kort. Det är därför som det fått namnet "kometen" och hela spelet sitt namn - Komet. Det händer ofta att spelet tar slut innan deltagarna har fått chansen att hämta hem insatserna på värdekorten. Då står insatserna kvar till nästa omgång. Men fortfarande måste den som delar ut korten, given alltså, lägga ut grundinsatsen på de utlagda korten. Det i sin tur betyder att värdet av dessa kort hela tiden skiftar. även om det från början låg 5 stickor på ässet, så kan det efter några omgångar vara tian som är mest värd. Eftersom given ska svara för grundinsatserna, måste ni alltid spela så många gånger, att alla hunnit vara given. Minst två varv brukar man spela.

Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3