Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Belote

Antal spelar: 2

Antal kort: Man använder bara 32 av lekens kort. Alla småkort från tvåorna till sexorna tas undan. Läs mer på Online Casino

Given: Korten fördelas i två omgångar. Först får varje spelare 6 kort. Det 13:e kortet läggs med bildsidan upp på bordet och markerar trumffärgen, resterande kort läggs med baksidan upp. Sedan budgivningen är klar, får varje spelare ytterligare 3 kort. Resten av korten läggs undan och ingår inte i spelet.

Kortens värde: Här gäller det att hålla två skilda värden i minnet. Trumffärgen har en annorlunda valörordning än de övriga färgerna. För de tre färger som inte är trumf är valörordningen den vanliga, d v s ess är högst och sjua lägst. Men för trumffärgen är valörordningen denna: knekt - nia - ess - tia - kung - dam - åtta - sjua.

Det här går spelet ut på: Att få så många poäng som möjligt, dels med hjälp av vissa kombinationer på handen, dels genom att vinna speciellt värdefulla kort genom att ta stick.

Spelregler: Du måste alltid bekänna färg men det är inget tvång på att ta stick. Du får alltså krypa. Har du blivit renons i någon färg, måste du ta med trumf. Har du inte heller någon trumf, får du saka. Om din motspelare spelar ut trumf, måste du sticka över om du kan. Spelet inleds med budgivning och i första omgången har du tre olika bud att välja mellan: 1. spel, 2. pass, 3. kast. Spel betyder att du accepterar att sitta som förhand och börja spela med den trumf som vänts upp. Pass innebär att du inte vill spela med den uppslagna trumfen och kast betyder att du föreslår att det blir omgiv. Om du bjuder kast och din motspelare vägrar gå med på omgiv, så måste du som förhand gå med på att spela med den uppslagna trumfen. Skulle du bjuda pass, är det motspelarens tur att bjuda och han har då också tre olika bud att välja mellan: 1. färgbud 2. pass 3. kast. Färgbud innebär att din motspelare har rätt att välja trumf. Han blir därefter förhand och spelet går med den av honom föreslagna trumfen. Den tidigare uppslagna trumfen utgår alltså.

När trumfen blivit fastställd, delar givaren ut 3 nya kort till varje spelare, som därefter alltså ska ha 9 kort. Innan själva spelet börjar, ska spelarna nu anteckna de poäng de har på handen. Du får vissa poäng för färgföljder. Har du tre kort i följd i samma färg får du 20 poäng, har du fyra kort eller flera i följd i samma färg så får du 50 poäng. Observera att vid poängberäkningen av färgföljder så gäller hela tiden den vanliga valörordningen. Det är bara i själva sticktagningen som trumffärgen har den tidigare beskrivna valörordningen. Men för att återgå till poängen för färgföljderna: det är bara den ene av de två spelarna som kan få poäng. Den som har den längsta följden får poäng, både för sin längsta följd och för eventuella andra han kan ha på handen. Om bägge spelarna har lika långa följder, så vinner den som har sin följd i trumffärgen. Skulle mot förmodan båda ha lika lång följd i trumffärgen. vinner den som har det högsta kortet i sin följd. Följderna ska hållas hemliga. För poängsättningen måste förstås följderna avslöjas. Men du gör det stegvis och försiktigt för att motspelaren ska få reda på så lite som möjligt om vad du har för kort. Du säger till exempel så här: jag har en 20-följd. Din motspelare kan inte slå detta och då måste du tala om vilken följden är. Men om din motspelare har en längre följd, så är det han som måste uppge vilken följd han har. Skulle motspelaren också ha en 20-följd på handen, när du börjar budgivningen, då frågar han dig vilket ditt högsta kort är. Viktigt är att det bara blir den som får poäng för sin följd, som avslöjar vad han har för kort. Det finns ytterligare ett par kort som ger poäng innan spelet börjar. Det är kungaparet. Den som har kung-dam i trumffärgen ska meddela detta och för innehavet belönas han med 20 poäng.

Nu gäller det som tidigare beskrivits att spela på helt vanligt sätt, d v s att ta stick. Men för sammanräkningen i slutet av omgången är det viktigt att man försöker ta så många som möjligt av följande speciella värdekort: Trumf-knekt: 20 poäng, Trumf-nia: 14 poäng, Ess: 11 poäng, Tior: 10 poäng, Sista stick 10 poäng, Kungar: 4 poäng, Damer 3 poäng, övriga knektar 2 poäng. När spelet är slut, sätter sig de båda spelarna ner och summerar sina poäng, såväl färgföljderna som värdekorten. Visar det sig att förhand har flest poäng, då får bägge spelarna lika många poäng. Har båda spelarna lika många poäng, då gottskrives enbart motspelaren och förhand får 0 poäng. Om motspelaren har fått flest poäng, då får denne tillgodoräkna sig summan av båda spelarnas poäng. Den som kommer först till 500 har vunnit.

Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3