Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Hjärter

Antal spelare: 3 eller fler.

Antal kort: 52, ingen joker.

Given: 13 kort till varje spelare.

Kortens värde: Varje hjärterkort ger en poäng.

Det här går spelet ut på: Att få så lite poäng som möjligt.

Spelregler: Alla skickar 3 kort till spelaren till vänster genom att lägga dem upp och ner framför denna. Man får inte se vilka kort man fått innan man väljer vilka man själv ska skicka. Den som fått spader 2 börjar genom att lägga ut detta. Sedan spelas vanligt sticktagningsspel. Man måste följa färg om man kan, annars saka. Den som vinner ett stick  spelar ut till nästa. Bortsett från den ovanliga situationen att man inte har något val får man inte börja saka hjärter fören någon "brutit hjärter", d v s inlett ett stick med hjärterkort. När alla 13 stick är spelade räknar man antal hjärterkort som var och en fått. övriga vunna kort påverkar inte poängen. Sedan börjar nästa giv men denna gång skickar man 3 kort till spelaren på motsatt sida. Nästa giv skickar man åt höger och nästa gång skickar ingen någonstans. Efter fyra givar är man sen tillbaka där man började, d v s man skickar nu åt vänster. Man kan i förväg komma överens om att den som nått exempelvis 50 poäng är utslagen och sen spelar man tills endast en vinnare återstår.


Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3