Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Piquet

Antal spelare: 2

Antal kort: 32, från sjuan t o m esset i varje färg.

Given: Varje spelare ska ha 12 kort. Med de resterande gör man så här. De första fem läggs ut i solfjädersform mitt på bordet, med baksidorna uppåt. De sista tre läggs också i en liten solfjäder med baksidorna uppåtvända. De fem korten är förhands talong, de tre är givens.

Kortens värde: som vanligt, d v s essen högst, sjuan lägst. Färgerna har ingen betydelse och spelet saknar trumf.

Det här går spelet ut på: att få så många poäng som möjligt genom att rätt kombinera sina kort på handen samt genom att spela hem stick med vissa kort.

Spelregler: Först tar spelarna upp sina kort på handen, sorterar dem och bestämmer sig därefter om de vill ta upp några av korten, som ligger i de båda salongerna på bordet. Förhand, d v s du, börjar med att lägga undan de kort, som du bestämmer dig för att saka. Därefter tar du upp lika många kort ur din talong. Du får nu också lov att titta på de kort du inte tagit upp. Men bara titta, inte ta. Därnäst är det givarens tur att ta upp de kort han vill ur sin lilla talong. När det här är klart så börjar spelets första avdelning, deklarationen.

Deklarationen: Du och din motspelare sitter nu med vardera 12 kort på handen. Men vad har ni? Det är detta varje spelare får 12 kort i det här tvåmansspelet, som spelas med 32 kort. Resterande kort läggs ut I två solfjädrar, en för förhand och en för given. som ska deklareras och poängsättas.

Här följer en tabell över vad som är värt poäng och som ska deklareras: Färg eller prickar = 1 poäng per kort i färgen. (den som har den längsta färgen, d v s flest kort, vinner. Om båda har lika lång färg är det sammanlagda prickvärdet som avgör, vem som ska få poängen.

Kortens prickvärde är detta: ess = 11; klädda kort samt tia = 10; nia, åtta, sjua = respektive 9, 8, 7 poäng) Flest kort i följd (Den som har flesta korten får poängen, den andre spelaren får då ingenting) För 3 kort i följd = 3 poäng För 4 kort i följd = 4 poäng För 5 kort i följd= 15 poäng För 6 kort i följd = 16 poäng För 7 kort i följd = 17 poäng För 8 kort i följd = 18 poäng Högsta tre- och fyrtal Tretal = 3 poäng Fyrtal = 14 poäng Repique = 60 poäng (Betyder att en spelare kan deklarera för 30 poäng, innan motspelaren fått någon poäng.) Full hand = 50 poäng (Betyder att den, som på olika sätt kan deklarera samtliga sina kort på handen, får 50 poäng). I tur och ordning går så spelarna igenom sina kort. Den som har högst i de olika kombinationerna antecknar sin vunna poäng i protokollet. Om två spelare har lika kort, så avgör kombinationens högsta kort. Om inte heller detta kan skilja två spelare åt, så får inte någon av spelarna poäng.

Spelet: Själva spelet följer de enklaste och vanligaste reglerna. Förhand spelar ut ett kort, nästa spelare måste följa färg. Det finns ingen trumf. Högre kort sticker lägre. Spelet fortsätter tills alla kort är utspelade. Men under spelets gång fortsätter poängräkningen. Och nu gäller det att komma ihåg sin poäng.

Exempel: Du hade som förhand fått ihop 11 poäng på kombinationerna, som deklarerades innan själva utspelet började. Din motspelare hade 14 poäng. Under tiden som era tolv kort nu spelas, räknar ni högt era tagna poäng efter den här tabellen: utspel av kort som är högre än nia = i poäng stick som tagits av kort högre än nia = 1 poäng sista stick = 1 poäng läsen (sju eller fler stick) = 10 poäng capot (samtliga tolv stick) = 40 poäng piquet = 30 poäng (Piquet innebär att en spelare får ihop 30 poäng i deklarationer plus kort i spelet, innan motspelaren fått någon poäng) Som sagt, under slutspelets gång räknar spelarna muntligen upp för varandra poängställningen vartefter de tar fler poäng. Låt oss gå tillbaka till vårt exempel: Du har 11 poäng och spelar ut en tia. Då säger du samtidigt "12". Din motspelare tar tian med en knekt och säger då följaktligen "15", eftersom hans poängsumma före spelets början var 14. Och så fortsätter spelet tills alla tolv korten är utspelade. Det sista som görs är att man antecknar poäng för läsen, capot och sista stick. Skulle båda spelarna ha mer än 100 poäng, får den som har högsta poängen först och främst 100 poäng, men han får också skillnaden mellan sin och motspelarens poängsumma. Sex omgångar spelas och högsta sammanlagda poängsumman vinner.

Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Particularly, Rau-Tech jackets can be found in the next colours dark, azure, eco-friendly, aubergine tag heuer replica sale crimson, metal colour, bronze colour, as well as hublot replica sale metal colour. Based on Rau-Tech, they're focusing on extra colours, however this can be a very good begin. With one of rolex replica sale colours, the actual experienced customizer right now comes with an whole " new world " associated with choices to create rolex replica sale along with other high-end wrist watches appear fascinating or even totally strange. What's the actual Rau-Tech layer procedure. Nicely, the actual films tend to be a kind of PVD bodily watery vapor rolex replica and therefore are blasted towards the area associated with rolex replica sale inside a unique step. They need to actually disassemble the actual wrist watches as well as layer every element separately an additional component that provides substantially towards the price.
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3