Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Personlighetsdrag och färdigheter som den skicklige pokerspelaren bör besitta

Vid Pokerbordet

Har du någonsin tänkt på varför vi människor fungerar som vi fungerar? Varför vi agerar, tänker och beter oss på vitt skilda sätt trots att vi kanske i övrigt besitter vissa likheter med varandra? Frågan är ingalunda ny inom vetenskapen utan något som studeras inom ramen för en rad olika discipliner som psykologi, beteendevetenskap, sociologi och antropologi. Arv och miljö är huvudfaktorerna när det gäller att bestämma en människas egenskaper. Arvet är det vi bär med oss sedan födseln - det vill säga det biologiskt medfödda medan miljön är vår omgivning. Studier har gjorts på vilken roll respektive faktor spelar för våra personligheter men har inte lyckats komma fram till en entydig slutsats då olika inriktningar inom psykologin talar för olika saker.

Inom behaviorismen menar man att det är miljön som har störst inverkan medan det inom grenen som kallas humanistisk psykologi tillskrivs lika stor vikt vid både arv och miljö. Enligt det senare bär vi på ett antal inre faktorer som är grundläggande för vårt beteendemönster och dessa kan sedan utvecklas på ett positivt eller negativt sätt beroende på hur vår miljö ser ut. När det gäller begreppet personlighet definieras det i regel som en faktor som styr individen, dennes unika beteende och målinriktade aktivitet. Ens personlighet kan vara något stabilt som definierar oss genom hela livet. Vi kan i regel klassificera oss själva som trygga, glada, äventyrslystna eller nyfikna och vara trogna dessa drag under en hel livstid.

Samtidigt kan ju personligheten självklart formas av yttre faktorer, våra relationer till andra människor, anpassningsförmåga till ändrade förhållanden i vår vardag och personliga utveckling. Vår personlighet styrs därmed inte av något roulette-liknande skeende eller slumpen. Vad som står klart är att samtliga dessa faktorer, det vill säga arv och miljö samt personlighet spelar stor roll för hur våra liv ter sig vad gäller förhållanden, karriär och livskvalitet. I den här artikeln angriper vi, mot bakgrund av det ovanstående, vilka personlighetsdrag och färdigheter som den skicklige pokerspelaren (som ju kan tänkas vara en smart strateg) kan tänkas behöva besitta.

Fokuserad aggressivitet

Poker handlar till viss del om fokuserad aggressivitet i rätt lägen. Genom att lära dig spelets grunder kommer du också att lära dig när du behöver vara mer aggressiv vid bordet. I det här avseendet är det därmed fördelaktigt om du är en person som gillar att ta risker men samtidigt är tålmodig nog att invänta rätt tajming innan du skrider till verket och tar risken som kan innebära vinst eller förlust vid pokerbordet. Aggressiva spelare brukar vanligtvis vara framgångsrika inom poker och svåra att ha som motspelare då det är enkelt att man hamnar i en fälla av passivitet jämfört med deras initiativförmåga och risktagande. En lyckosam aggressiv spelare vet hur han ska utnyttja sin motparts svagheter men har tillräckligt med självkontroll för att lägga sig när oddsen inte är på hans eller hennes sida.

Det vinnande kortet

Bra förlorare

Människor som är riktigt skickliga på något har inte sällan en rad misslyckanden bakom sig. Så är exempelvis fallet med Thomas Edison som uppfann glödlampan. Han sägs ha lyckats med sin uppfinning på sitt tiotusende försök och varit öppen med att hans framgångar avgjorts av att han eliminerat alla de sätt som inte fungerat för honom. Ett annat exempel är Walt Disney som fick sparken från en tidning på grund av påstådd "brist på kreativitet" innan han inledde sin framgångssaga. Ett sista exempel är Steve Jobs som faktiskt fick kicken från Apple innan han blev superentreprenör. På samma vis är det förmånligt om en skicklig pokerspelare (oavsett om denne spelar online poker eller live poker) inte bara är duktig på att vinna utan duktig på att förlora. En bra spelare ser varje förlust och misslyckande som ett inlärningstillfälle och analyserar dragen som ledde till en förlust med lika stor noggrannhet och detaljrikedom som en vinst för att undvika samma misstag två gånger.

Intelligens

Poker är i mångt och mycket ett intellektuellt spel för tänkaren med strategiska färdigheter. Intelligens är en egenskap som inte endast kommer väl till pass utanför pokerbordet utan är högst avgörande för huruvida pokerspelare kammar hem storpotten eller inte. En rad fundamentala val måste fattas inom ramen för ett enda pokerspel, ibland med väldigt lite betänketid innan. En hjärna som redan är tränad i att tänka i olika tankebanor, göra diverse kopplingar och reagera snabbt är därmed en enorm förmån. Intelligensen kan komma från pokervärlden men minst lika gärna från andra erfarenheter i livet. Pokerspelare rekommenderas därför att vara nyfikna på sin omvärld, läsa böcker och gärna studera ämnen som psykologi och beteendevetenskap för att bredda sin repertoar av handlingssätt när ett tufft läge väl inträder vid pokerbordet.

Förmågan att ha roligt

Man blir sällan riktigt duktig på något om inte hjärtat är med, åtminstone till viss del. Detta gäller även pokerspelare. För att bli riktigt duktig krävs troligen att du också njuter av att spela poker och allt som hör spelet till. Lika mycket som det är viktigt att göra research och hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna inom pokervärlden är det av vikt att en gläds åt sina framgångar, bidrar till att skapa god stämning med branschkollegor (oavsett om du vinner eller förlorar) och släpper loss och lever i stunden även om stora belopp står på spel. Kanske är det inte den som kammar hem mest vid spelets slut som är den riktiga vinnaren utan den som skrattat mest och bidragit med bäst stämning!Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3